За Фондация "Българско танцово изкуство"

Цели на фондацията

Да представя в публичното пространство сценично танцово изкуство на основата на българския музикален и танцов фолклор с национална значимост и утвърждава достойнствата му в ценностната система на нацията.

Да популяризира постиженията на българските хореографи през годините и намира практики за съхраняване на създаденото от тях културно наследство за поколенията.

Да стимулира както материално, така и морално, развитието на танцови групи за сценични танци, създадени на основата на българския музикален и танцов фолклор и дейци на танцовото изкуство.

Да подпомага и поощрява обмяната на информация и мнения с цел професионалното израстване на хореографите и развитието на сценичното танцово изкуство във фолклорния жанр.

 

Основни дейности

Създаване на специален Благотворителен фонд в полза на съставите и мероприятията на Фондацията.

Организиране и провеждане на дарителски кампании и благотворителни събития за набиране на средства и финансиране на текущи инициативи и проекти на Фондацията.

Материално и морално подпомагане  на участващите в инициативи и проекти на Фондацията танцови групи.

Иницииране и реализация на всякакъв вид сценични изяви и др. културни събития с цел набиране на средства за осъществяване на текущи проекти и програми на Фондацията.

Организиране на дискусии и семинари, конференции и кампании от национален и международен мащаб по общи и конкретни инициативи на Фондацията.

Осъществяване на застъпнически и лобистки кампании в активно сътрудничество и партньорство с институциите, бизнеса, неправителствения сектор, частни лица, както в страната, така и в чужбина.

Последни новини

С подкрепата на