Екипи

Художествен екип

Членове на художествения екип са български хореографи, музиканти, художници по костюмите и организаторите на концертите от Фолклорна танцова панорама.

 

Организационен екип

Членове на организационния екип са специалисти от различни сфери, които работят на обществени начала в помощ на фондацията.

 

Творчески екип

Членове на творческия екип са групи за сценични танци чрез юридическите си лица, представлявани от художествените ръководители на групите.

Последни новини

С подкрепата на