Танцова школа “All Steps – Всички стъпки”

Хореографи -  Лилия Мъхчиева, Антон Мъхчиев, Емил Петков

Танцова школа “All Steps – Всички стъпки” гр. Ямбол е създадена на 1октомври 2008г. В школата се изучават спортни и български народни танци с професионалните педагози и хореографи : Лилия Мъхчиева, Антон Мъхчиев и Емил Петков.

В школата танцуват деца от всички възрастови групи , чийто брой надвишава 250.

 Броят на желаещите да танцуват в „ All Steps“ се увеличава с всяка изминала година.

Една от основните цели на Танцова школа “All Steps – Всички стъпки” е популяризирането на всички видове танци и подпомагането на тяхното развитие на територията на региона и в Република България, чрез участие и организиране на  програми за развитие на танците, с цел утвърждаване на техните образователни, културни и хуманистични цели. Нарастването на броя на занимаващите се с танци във всичките му разновидности и създаване на условия за изява на местно, национално и международно ниво сред всички възрастови групи също е една от приоритетните цели.

Танцова школа “All Steps – Всички стъпки”
Адрес за контакти: 
ул.
8600 Ямбол
България
Телефон: +359 894 658 617
Мобилен телефон: +359 892 358 126
Ел. поща: 
Код за гласуване: 
0
Гласове на публиката: 
-

Последни новини

С подкрепата на