Фолклорен ансамбъл "Тракия"

Гл. худ. ръководител: 

ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ “ТРАКИЯ” – гр. Пловдив е създаден през 1974 година.

Той има задача да запази и развие народното песенно и музикално-танцово богатство от всички фолклорни области на страната. Представя и разкрива в почти автентичен вид или в съвременни музикални и танцови интерпретации истински бисери на народното творчество. Ансамбълът се отличава със своя неповторим стил на авторство и оригиналност.

Творческият облик на “Тракия” е създаден и се развива от най-големите автори в областта на фолклора като проф.Кирил Дженев, доц.Стефан Мутафчиев, проф. Николай Кауфман, проф.Николай Стойков, К.Колев и много други.

 Директор на ФА “Тракия” е проф.д-р Даниела Дженева.

 За 42 години сме изнесли хиляди концерти във всички краища на България подпомагайки държавните институции в множество значими форуми. Спектаклите ни се изнасят на живо и чрез електронни медии, задоволявайки духовните потребности на по-широк кръг от социални групи на населението. Те повишават родолюбието и българщината у подрастващите. Участвали сме в международни прояви в 48 страни.

 Носители сме на всички възможни награди в сферата на културата

Ансамбъл "Тракия"
Адрес за контакти: 
ул. "Даме Груев" 1а
4004 Пловдив
България
Телефон: +359 697 129
Ел. поща: 
Гласове на публиката: 
-

Последни новини

С подкрепата на